مرور رده

عکاسی

نوشتن با نور: مفاهیم نور در عکاسی

نور است که به ما امکان دیدن می‌دهد. هر شی و رنگی که در جهان می‌بینیم در واقع بازتاب نور است که به چشم ما می‌رسد. خود واژه "Photography" از ترکیب دو واژه  "Photo" به معنی نور و واژه "Graphy"

مثلث نوردهی در عکاسی

مثلث نوردهی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم عکاسی می‌باشد. اگر عکاسی رو تازه شروع کرده‌اید و عکس‌هایی که می‌گیرید دقیقا آن چیزی نیست که می‌خواهید و نمی‌دانید مشکل از کجاست، احتمالا مشکل شما مربوط به

عمق میدان در عکاسی: تصویر خود را روایت کنید.

وقتی شما داستانی را برای یکی از دوستان خود تعریف می‌کنید، بسته به چیزهایی که برای شما به عنوان یک راوی و قصه‌گو اهمیت دارد، شروع می‌کنید به حذف یک سری از جزئیات یا در مقابل تأکید کردن روی

عکاسی فشن: ورود به دنیای باشکوه مد

ترکیبی از عکاسی هنری، پرتره و محصول، عکاسی مد و فشن جایی است که هنر و تجارت به هم می‌رسند. این سبک عکاسی که ریشه در سال‌های اولیه قرن بیستم دارد، از یک مارکت کوچک تبدیل به یک صنعت