مرور

ویدئوها

نحوه بکارگیری مثلث نوردهی در عکاسی

مثلث نوردهی چیست؟ نوردهی یکی از اصلی‌ترین عناصر درعکاسی و مثلث نوردهی مفهومی ذهنی است که به عکاسان کمک می‌کند که میزان نوری که به سنسور دوربین می‌رسد را تنظیم و تعیین کنند. سه عنصر

ایجاد جزئیات دو بعدی دیوار در رویت

اکثر مواقع با توجه به پروسه ترسیمات در نرم افزار رویت، نیازی به مدلسازی کلیه اجزای طراحی نیست چرا که حجم دیتیل‌ها و جزییاتی که به مدل اضافه می‌شود وابسته به استراتژی شما در خصوص مدلسازی