منوی آموزال

آموزش vray

هدف دوره فراگیری درست زبان نرم‌افزار وی ری و چگونگی به کارگرفتن آن در فرآیند طراحی و ارائه پروژه‌های معماری‌ است. محتوای آموزشی این دوره به تجربه و از میان خواستهای بازار کار و کارفرماهای گوناگون استخراج شده است.

مهلت ثبت نام
۰۰
ثانیه
۱۸
دقیقه
۱۳
ساعت
۵
روز

نمایش معرفی دوره

VRay

کدام مهمتر است ؟ برآورد کردن خواست کارفرما؟ یا حل مسئله معماری و پاسخ به سوال پروژه؟ چه چیز سوال پروژه را مطرح می کند؟ کاری که ما در ویری انجام میدهید این است آیا این پروژه اینقدر زیبا هست که آن را بسازم ؟ لازم نیست دروغ بگویید. باید بتوانید ناشناخته های پروژه را بیرون بکشید. زوایای مطلوب پروژه را درک کنید. هدف دوره فراگیری درست زبان پلاگین وی‌ری و چگونگی به کارگرفتن آن در فرآیند طراحی و ارائه پروژه‌های معماری‌ست.

از بهترین ها یاد بگیر

حامد سرحدی
حامد سرحدی

آموزگار

3D artist و Architecture Visualizer. همکاری با استدیوهای معماری بهزاد اتابکی، کیوان صادقی، فضای خاص، زما و بنسار به عنوان طراح و ویژوال آرتیست در پروژه های معماری

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

ما با رویکرد آموزش هنرجو برای ورود به باز کار و ارائه مدرک زیر نظر دانشگاه امیرکبیر سعی در پر کردن خلاء میان دانشگاه، فارغ‌التحصیلان و بازار کار هستیم.از آنجایی که جامعه هدف این دوره آموزشی مشخص و محدود و مختص دانشجویان یا فارغ التحصیلان معماریست، لذا مطالبی برای آموزش انتخاب شده اند که برای آموزش هنرجو بسنده باشند و پاسخگوی نیازهای او در دفاتر معماری... به واقع محتوای آموزشی این دوره به تجربه و از میان خواستهای بازار کار و کارفرماهای گوناگون استخراج شده است.

n

Introduction

مقدمه ای درباره پرزانته در معماری، آشنایی با V-ray و نحوه فعالسازی و تنظیمات اولیه V-ray

درس‌های این فصل
۱

Install V-ray Plugin

۲

Why we have to learn Presentation

۳

Things over the Settings

۴

Switch to V-ray Platform II

۵

Switch to V-ray Platform I

۶

Creating the Cameras

۷

Camera Settings

۸

Depth of Field

۹

V-ray Setting 0: Render Setup (Tab): Global Switches

۱۰

Testing the Moden and the Scene Composition

maquette rendering

, Debugging model, maquette rendering

درس‌های این فصل
۱

Maquette Rendering I. Debuging Model: secondary ray bias

۲

Maquette Rendering II. V-ray Edge Tex Mtl

۳

Maquette Rendering III. Excluding the glasses

Vray Sun setting and HDRI

Vray Sun setting and HDRI Creation and color Correction

درس‌های این فصل
۱

V-ray Sun Setting I.

۲

V-ray Sun Setting II. Examples

۳

V-ray HDRI I. Creation

۴

V-ray HDRI II. Edit by Color Correction

Vray Material Editor

Vray material editor, parameters roll out

درس‌های این فصل
۱

Introduction to V-ray Material Editor

۲

V-ray Material. Basic Parameters rollout I: Reflect

۳

V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Refract

۴

V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Fog

۵

V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Tranclucency & Self-Illumination

۶

V-ray Material: BRDF rollout

۷

V-ray Material: Options rollout

۸

V-ray Material:Maps rollout

Making Material

Making Material in Vray to Completing the model

درس‌های این فصل
۱

Making Material: Exterior Wood

۲

Making Material: Mask Concept

۳

Making Material: V-rayBlendMtl I: Cement Facade

۴

Making Material: V-rayBlendMtl II: Cement Facade

۵

Making Material: Exterior Glass

۶

Making Material: Steel

۷

Making Material: Punch Plate

۸

Making Material: Wooden Louvers

۹

Making Material: Pool

۱۰

Making Material :V-ray Dirt

۱۱

Making Material: V-ray 2Sided Mtl

۱۲

Making Material: V-ray Light Mtl

۱۳

Making Material: Complete the Model

Modeling the site

Modeling the site in Vray

درس‌های این فصل
۱

Modeling the Site I: Forest Pack

۲

Modeling the Site II: Forest Pack: Grass

۳

Modeling the Site III: Forest Pack: Trees: V-ray Proxy

۴

Modeling the Site IV: Forest Pack: Excluded Area

۵

Modeling the Site V: Adding Some Models: Car Paint Mtl

۶

Modeling the Site VI: Save Material Library as .mat Format

Vray Exterior Settings

Vray Exterior Settings

درس‌های این فصل
۱

V-ray (Exterior) Setting I: V-ray Frame Buffer

۲

V-ray (Exterior) Setting II: Render Setup : V-ray (Tab): Frame Buffer

۳

V-ray (Exterior) Setting III: Render Setup: V-ray (Tab): Image Sampler

۴

V-ray (Exterior) Setting IV: Render Setup: V-ray (Tab): Image Filter

۵

V-ray (Exterior) Setting V: Render Setup: V-ray (Tab):Bucket/ Progressive Image Sampler

۶

How Sampling Works

۷

V-ray (Exterior) Setting VI: Render Setup: V-ray (Tab): Global DMC

۸

V-ray (Exterior) Setting VII: Render Setup: V-ray (Tab): Environment

۹

V-ray (Exterior) Setting VIII: Render Setup: V-ray (Tab): Color Mapping

۱۰

V-ray (Exterior) Setting IX: Render Setup: V-ray (Tab): Camera I: Types

۱۱

V-ray (Exterior) Setting X: Render Setup: V-ray (Tab): Camera II: Motion Blur

۱۲

V-ray (Exterior) Setting XI: Render Setup: V-ray (Tab): Camera II: Depth of Field

۱۳

V-ray (Exterior) Setting XII: Render Setup: GI (Tab): Global Illumination

۱۴

V-ray (Exterior) Setting XII: Render Setup: GI (Tab): Irradiance Map I

۱۵

V-ray (Exterior) Setting XIV: Render Setup: GI (Tab): Irradiance Map II

۱۶

V-ray (Exterior) Setting XV: Render Setup: GI (Tab): Brute Force

۱۷

V-ray (Exterior) Setting XVI: Render Setup: GI (Tab): Photon Map

۱۸

V-ray (Exterior) Setting XVII: Render Setup: GI (Tab): Light Cash

۱۹

V-ray (Exterior) Setting XVII: Render Setup: GI (Tab): Caustic

۲۰

V-ray Setting XVIII: Render Setup: Setting (Tab): Default Displacement

۲۱

V-ray Setting XIX: Render Setup: Setting (Tab): System

۲۲

V-ray Setting XX: Render Setup: Render Elements (Tab)

Night vision render

Night vision render in Vray

درس‌های این فصل
۱

How to Export and Use Rendered Image and its Renders Elements

۲

Night Vision

۳

Post Production of Night Vision Render

Vray Interior Rendering

Vray Interior Rendering

درس‌های این فصل
۱

Interior Rendering I: Pose Camera and Modeling the Scene

۲

Interior Rendering II: Daylight and Materials

۳

Interior Rendering III: Decorating the Scene

۴

Interior Rendering: Lighting the Scene I: V-ray Light

۵

Interior Rendering: Lighting the Scene II: Hidden Lights

۶

Interior Rendering: Lighting the Scene III: V-ray IES Light

۷

Interior Rendering: Lighting the Scene IV: Complete the Scene

۸

Interior Rendering: V-ray Fur

Vray Final Project

پروژه نهایی دوره Vray

درس‌های این فصل
۱

آموزش vray (Vray-final project)

همین حالا شروع کن

با مدرک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۲۵,۰۰۰
تومان

دوره خودآموز

۲۰۰,۰۰۰
تومان