آموزش vray

اشتراک در فضای مجازی

زمان تکمیل دوره:

پایان پاییز ۹۸

زمان شروع دوره:

ثبت‌نام تا پایان آبان ماه

توضیحات دوره

VRay

کدام مهمتر است ؟ برآورد کردن خواست کارفرما؟ یا حل مسئله معماری و پاسخ به سوال پروژه؟ چه چیز سوال پروژه را مطرح می کند؟ کاری که ما در ویری انجام میدهید این است آیا این پروژه اینقدر زیبا هست که آن را بسازم ؟ لازم نیست دروغ بگویید. باید بتوانید ناشناخته های پروژه را بیرون بکشید. زوایای مطلوب پروژه را درک کنید. هدف دوره فراگیری درست زبان پلاگین وی‌ری و چگونگی به کارگرفتن آن در فرآیند طراحی و ارائه پروژه‌های معماری‌ست.

چرا این دوره ؟

ما با رویکرد آموزش هنرجو برای ورود به باز کار و ارائه مدرک زیر نظر دانشگاه امیرکبیر سعی در پر کردن خلاء میان دانشگاه، فارغ‌التحصیلان و بازار کار هستیم.از آنجایی که جامعه هدف این دوره آموزشی مشخص و محدود و مختص دانشجویان یا فارغ التحصیلان معماریست، لذا مطالبی برای آموزش انتخاب شده اند که برای آموزش هنرجو بسنده باشند و پاسخگوی نیازهای او در دفاتر معماری... به واقع محتوای آموزشی این دوره به تجربه و از میان خواستهای بازار کار و کارفرماهای گوناگون استخراج شده است.

از بهترین ها یاد بگیر

حامد سرحدی

مدرس دوره

3D artist و Architecture Visualizer. همکاری با استدیوهای معماری بهزاد اتابکی، کیوان صادقی، فضای خاص، زما و بنسار به عنوان طراح و ویژوال آرتیست در پروژه های معماری

سرفصل های دوره
1
Install V-ray Plugin
2
Why we have to learn Presentation
3
Things over the Settings
4
Switch to V-ray Platform I
5
Switch to V-ray Platform II
6
Creating the Cameras
7
Camera Settings
8
Depth of Field
9
V-ray Setting 0: Render Setup (Tab): Global Switches
10
Testing the Moden and the Scene Composition
11
Maquette Rendering I. Debuging Model: secondary ray bias
12
Maquette Rendering II. V-ray Edge Tex Mtl
13
Maquette Rendering III. Excluding the glasses
14
V-ray Sun Setting I.
15
V-ray Sun Setting II. Examples
16
V-ray HDRI I. Creation
17
V-ray HDRI II. Edit by Color Correction
18
Introduction to V-ray Material Editor
19
V-ray Material. Basic Parameters rollout I: Reflect
20
V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Refract
21
V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Fog
22
V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Tranclucency & Self-Illumination
23
V-ray Material: BRDF rollout
24
V-ray Material: Options rollout
25
V-ray Material:Maps rollout
26
Making Material: Exterior Wood
27
Making Material: Mask Concept
28
Making Material: V-rayBlendMtl I: Cement Facade
29
Making Material: V-rayBlendMtl II: Cement Facade
30
Making Material: Exterior Glass
31
Making Material: Steel
32
Making Material: Punch Plate
33
Making Material: Wooden Louvers
34
Making Material: Pool
35
Making Material :V-ray Dirt
36
Making Material: V-ray 2Sided Mtl
37
Making Material: V-ray Light Mtl
38
Making Material: Complete the Model
39
Modeling the Site I: Forest Pack
40
Modeling the Site II: Forest Pack: Grass
41
Modeling the Site III: Forest Pack: Trees: V-ray Proxy
42
Modeling the Site IV: Forest Pack: Excluded Area
43
Modeling the Site V: Adding Some Models: Car Paint Mtl
44
Modeling the Site VI: Save Material Library as .mat Format
45
V-ray (Exterior) Setting I: V-ray Frame Buffer
46
V-ray (Exterior) Setting II: Render Setup : V-ray (Tab): Frame Buffer
47
V-ray (Exterior) Setting III: Render Setup: V-ray (Tab): Image Sampler
48
V-ray (Exterior) Setting IV: Render Setup: V-ray (Tab): Image Filter
49
V-ray (Exterior) Setting V: Render Setup: V-ray (Tab):Bucket/ Progressive Image Sampler
50
How Sampling Works
51
V-ray (Exterior) Setting VI: Render Setup: V-ray (Tab): Global DMC
52
V-ray (Exterior) Setting VII: Render Setup: V-ray (Tab): Environment
53
V-ray (Exterior) Setting VIII: Render Setup: V-ray (Tab): Color Mapping
54
V-ray (Exterior) Setting IX: Render Setup: V-ray (Tab): Camera I: Types
55
V-ray (Exterior) Setting X: Render Setup: V-ray (Tab): Camera II: Motion Blur
56
V-ray (Exterior) Setting XI: Render Setup: V-ray (Tab): Camera II: Depth of Field
57
V-ray (Exterior) Setting XII: Render Setup: GI (Tab): Global Illumination
58
V-ray (Exterior) Setting XII: Render Setup: GI (Tab): Irradiance Map I
59
V-ray (Exterior) Setting XIV: Render Setup: GI (Tab): Irradiance Map II
60
V-ray (Exterior) Setting XV: Render Setup: GI (Tab): Brute Force
61
V-ray (Exterior) Setting XVI: Render Setup: GI (Tab): Photon Map
62
V-ray (Exterior) Setting XVII: Render Setup: GI (Tab): Light Cash
63
V-ray (Exterior) Setting XVII: Render Setup: GI (Tab): Caustic
64
V-ray Setting XVIII: Render Setup: Setting (Tab): Default Displacement
65
V-ray Setting XIX: Render Setup: Setting (Tab): System
66
V-ray Setting XX: Render Setup: Render Elements (Tab)
67
How to Export and Use Rendered Image and its Renders Elements
68
Night Vision
69
Post Production of Night Vision Render
70
Interior Rendering I: Pose Camera and Modeling the Scene
71
Interior Rendering II: Daylight and Materials
72
Interior Rendering III: Decorating the Scene
73
Interior Rendering: Lighting the Scene I: V-ray Light
74
Interior Rendering: Lighting the Scene II: Hidden Lights
75
Interior Rendering: Lighting the Scene III: V-ray IES Light
76
Interior Rendering: Lighting the Scene IV: Complete the Scene
77
Interior Rendering: V-ray Fur

همین حالا شروع کن