منوی آموزال

آموزش گرس هاپر

Grasshopper بستری برای برنامه نویسی بصری است که امکان استفاده از تفکر الگوریتمی و قابلیت‌های موجود در زبان‌های برنامه نویسی را برای افرادی که تسلطی بر کد نویسی با زبان‌های برنامه نویسی ندارند به ارمغان می‌آورد.

مهلت ثبت نام
۰۰
ثانیه
۳۴
دقیقه
۲۳
ساعت
۵
روز

نمایش معرفی دوره

درباره گرسهاپر؟

امروزه با توسعه‌ی قابلیت های رایانه‌های شخصی استفاده از قدرت محاسبه و تحلیل داده‌ها در فرآیند طراحی، بخش جدایی ناپذیر معماری نوین شده است. نرم افزارها و افزونه‌های متعددی به منظور پیشبرد اهداف معمارانه و با ایده‌ی افزایش سطح دخالت رایانه‌ها در فرآیند طراحی و ساخت به بازار عرضه شده‌اند، اما انقلاب این جریان را می‌توان با انتشار اولین نسخه‌ی افزونه‌ی گرسهاپر برای نرم‌افزار راینو در ارتباط تنگاتنگ دانست. گرسهاپر بستری برای برنامه نویسی بصری است که امکان استفاده از تفکر الگوریتمی و قابلیت‌های موجود در زبان‌های برنامه نویسی را برای افرادی که تسلطی بر کد نویسی با زبان‌های برنامه نویسی ندارند به ارمغان می‌آورد. به این معنی که با استفاده از کامپوننت‌های از پیش نوشته شده، امکان خلق یک الگوریتم را برای کاربر به ارمغان می‌آورد. پر تکرارترین موضوع برای کاربران این افزونه، امکان طراحی پارامتریک است که با حل چالش‌های یک موضوع می‌توان با تغییر پارامترهای عموما فیزیکی درگیر در طراحی، نتایج متفاوتی را با رعایت گام‌های موجود در فرآیند طراحی تولید نمود.

از بهترین ها یاد بگیر

سید علی درازگیسو
سید علی درازگیسو

آموزگار

کارشناس معماری دانشگاه تهران وکارشناس ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس. ﻣــﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘــﺮوژهﻫــﺎي ﺑﻬﯿﻨــﻪ‌‌ﺳــﺎزي اﻧــﺮژي، ﺳــﺎزه اي، ﺧﻮدﮐــﺎر ﺳــﺎزي ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده، راه اﻧﺪازي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﯽاف آرﺳﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ي دﯾﮕﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺘﺎل ﺳﺎﺧﺖ. ﻋ ...

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

اما در این دوره (گرسهاپر مقدماتی) پس از آشنایی با بستر این افزونه و حوزه‌های کاربردی آن، با رویکردی تمرین محور به دنبال طی پروسه‌ی آموزش و تسلط هستیم. آشنایی با تفکر الگوریتمیک و انجام پروژه‌های متنوع و کاربردی در کنار امکان تماشای چند باره‌ی هر موضوع و همچنین برقراری ارتباط و پرسیدن سوال از مدرس دوره از جمله امکاناتی است که تنها در دوره‌های آموزش آنلاین، به صورت توامان امکان پذیر است.

n

مقدمه ای بر گرس هاپر، امکانات و استفاده در صنعت

مقدمات گرسهاپر، استفاده در صنعت و امکانات آن

درس‌های این فصل
۱

Intro 1

۲

Intro 2

۳

Intro 3

۴

Intro 4

۵

Intro 5

۶

Intro 6

ترسیم ها و grasshopper logic

ترسیم ها و grasshopper logic

درس‌های این فصل
۱

Point

۲

Circle

۳

Line

۴

Grasshopper Logic

۵

Seri

۶

Attractor Point

۷

تمرین

Graph Mapper, Basic math,Voronoi,Multi point attractor

Graph Mapper, Basic math,Voronoi,Multi point attractor

درس‌های این فصل
۱

Ordering

۲

Formulate

۳

Graph Mapper

۴

Basic Maths

۵

Voronoi Part1

۶

Voronoi Part2

۷

Multi-point Attractor Part1

۸

Multi-point Attractor Part2

List

List

درس‌های این فصل
۱

List Part1

۲

List Part2

۳

List Part3

۴

List Part4

۵

List Part5

Tree Drawing

Tree Drawing

درس‌های این فصل
۱

Tree Drawing Part1

۲

Tree Drawing Part2

۳

Tree Drawing Part3

Dome,Field,Image Sampler

Dome,Field,Image Sampler

درس‌های این فصل
۱

Field

۲

Dome Part1

۳

Dome Part2

۴

Dome Part3

۵

Image Sampler

Weave, Curve

Weave, Curve

درس‌های این فصل
۱

Curve Practice Part1

۲

Weave Part1

۳

Weave Part2

۴

Curve Part1

۵

Curve Part2

۶

Curve Part3

۷

Curve Part4

۸

Curve Part5

Tesselation

Tesselation

درس‌های این فصل
۱

Tesselation Part1

۲

Tesselation Part2

۳

Tesselation Part3

۴

Tesselation Part4

۵

Tesselation Part5

۶

Duplicate Data

Waffle

Waffle

درس‌های این فصل
۱

Waffle 1

۲

Waffle 2

۳

Waffle 3

Fabrication Tesslation

Fabrication Tesslation

درس‌های این فصل
۱

Fabrication Tesslation p1

۲

Fabrication Tesslation p2

۳

Fabrication Tesslation p3

۴

Fabrication Tesslation p4

۵

تمرین 2

Optimization

Optimization

درس‌های این فصل
۱

Optimization Part 1

۲

Optimization Part 2

۳

Optimization Part 3

همین حالا شروع کن

با مدرک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۵۰,۰۰۰
تومان

دوره خودآموز

۲۳۰,۰۰۰
تومان