منوی آموزال

آموزش مفاهیم بنیادی در طراحی ساختمان

طراحی اسکلت ساختمان های فولادی و بتنی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد 2800

مهلت ثبت نام
۰۰
ثانیه
۳۷
دقیقه
۱۸
ساعت
۳
روز

نمایش معرفی دوره

درباره دوره

این دوره طراحی اسکلت ساختمان های عرف فولادی و بتنی را شامل می‌شود که در آن بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای براساس مبحث ششم مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد 2800 انجام شده و پس از تحلیل سازه، در مرحله بعدی براساس مبحث نهم و مبحث دهم مقررات ملی طراحی ساختمان انجام می‌شود. در آینده‌ای نزدیک انتظار می‌رود طراحی براساس عملکرد جایگزین طراحی های تجویزی شود بنابراین در این دوره ضوابط طراحی لرزه‌ای با رویکردی کاملا نوین و مبتنی بر روش‌های عملکردی تشریح می‌شود. این دوره از این منظر منحصر به فرد می‌باشد.

از بهترین ها یاد بگیر

جواد قدرتی
جواد قدرتی

آموزگار

کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی شریف، محاسب،ناظر و مجری ذی‌صلاح نظام مهندسی استان تهران، مدرس دوره‌های طراحی براساس عملکرد و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، طراح مبتنی بر روش‌های عملکردی و محاسب مقاوم‌سازی ساختمان

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

در این دوره مفاهیم طراحی، بارگذاری، زلزله، رویکردها و معیارهای طراحی، نیروی ارتجاعی زلزله، تحلیل خطی و غیرخطی، مفصل مکانیکی و پلاستیکی، منحنی ظرفیت، سختی، مقاومت، شکل پذیری المان، وصله پوششی، پیکربندی مقطع، کمانش، تلاش در عضو، شکل پذیری سازه، ظریب رفتار، استاتیک و دینامیک و تحلیل سازه، تحلیل استاتیک خطی و غیرخطی، طیف طراحی شتاب و رزونانس آموزش داده شده است.

n

مفاهیم بنیادی در طراحی ساختمان

عناوین دوره مفاهیم بنیادی در طراحی ساختمان

درس‌های این فصل
۱

مفهوم طراحی

۲

بارگزاری

۳

مرده

۴

زنده

۵

برف

۶

باد و سیال

۷

زلزله - قسمت اول

۸

زلزله - قسمت دوم

۹

زلزله - قسمت سوم

۱۰

حرارت

۱۱

رویکردهای طراحی

۱۲

معیارهای طراحی

۱۳

چالش‌ها

۱۴

مثال مقاومتی

۱۵

تحریک شتابدار فونداسیون

۱۶

مقاومت جانبی و نیروی زلزله

۱۷

نیروی ارتجاعی زلزله - قسمت اول

۱۸

نیروی ارتجاعی زلزله - قسمت دوم

۱۹

نیروی ارتجاعی زلزله - قسمت سوم

۲۰

نیروی ارتجاعی زلزله - قسمت چهارم

۲۱

نیروی ارتجاعی زلزله - قسمت پنجم

۲۲

نیروی ارتجاعی زلزله - قسمت ششم

۲۳

تحلیل خطی و غیرخطی

۲۴

رکن اساسی استانداردهای لرزه‌ای

۲۵

مفصل

۲۶

مفصل مکانیکی و مفصل پلاستیکی

۲۷

مفصل مکانیکی و مفصل پلاستکی - قسمت دوم

۲۸

مفصل پلاستیکی بتنی و مفصل پلاستیکی

۲۹

رکن اساسی استانداردهای لرزه‌ای

۳۰

منحنی ظرفیت - قسمت اول

۳۱

منحنی ظرفیت - قسمت دوم

۳۲

منحنی ظرفیت - قسمت سوم

۳۳

منحنی ظرفیت - قسمت چهارم

۳۴

منحنی ظرفیت - قسمت پنجم

۳۵

منحنی ظرفیت - قسمت ششم

۳۶

سختی

۳۷

مقاومت

۳۸

شکل پذیری المان - قسمت اول

۳۹

شکل پذیری المان - قسمت دوم

۴۰

شکل پذیری المان - قسمت سوم

۴۱

شکل پذیری المان - قسمت چهارم

۴۲

شکل پذیری المان - قسمت پنجم

۴۳

شکل پذیری المان - قسمت ششم

۴۴

شکل پذیری المان - قسمت هفتم

۴۵

شکل پذیری المان - قسمت هشتم

۴۶

شکل پذیری المان - قسمت نهم

۴۷

شکل پذیری المان - قسمت دهم

۴۸

شکل پذیری المان - قسمت یازدهم

۴۹

شکل پذیری المان - قسمت دوازدهم

۵۰

شکل پذیری المان - قسمت سیزدهم

۵۱

وصله‌ی پوششی - قسمت اول

۵۲

وصله‌ی پوششی - قسمت دوم

۵۳

پیکربندی مقطع - قسمت اول

۵۴

پیکربندی مقطع - قسمت دوم

۵۵

پیکربندی مقطع - قسمت سوم

۵۶

پیکربندی مقطع - قسمت چهارم

۵۷

پیکربندی مقطع - قسمت پنجم

۵۸

پیکربندی مقطع - قسمت ششم

۵۹

پیکربندی مقطع - قسمت هفتم

۶۰

پیکربندی مقطع - قسمت هشتم

۶۱

پیکربندی مقطع - قسمت نهم

۶۲

پیکربندی مقطع - قسمت دهم

۶۳

پیکربندی مقطع - قسمت یازدهم

۶۴

کمانش کلی المان بتنی

۶۵

کمانش کلی المان فولادی

۶۶

تلاش در عضو - قسمت اول

۶۷

تلاش در عضو - قسمت دوم

۶۸

شکل‌پذیری سازه - قسمت اول

۶۹

شکل‌پذیری سازه - قسمت دوم

۷۰

دیوار و قاب - قسمت اول

۷۱

دیوار و قاب - قسمت دوم

۷۲

EBF

۷۳

CBD

۷۴

دوگانه

۷۵

ضریب رفتار - قسمت اول

۷۶

ضریب رفتار - قسمت دوم

۷۷

ضریب رفتار - قسمت سوم

۷۸

ضریب رفتار - قسمت چهارم

۷۹

ضریب رفتار - قسمت پنجم

۸۰

ضریب رفتار - قسمت ششم

۸۱

ضریب رفتار - قسمت هفتم

۸۲

ضریب رفتار - قسمت هشتم

۸۳

ضریب رفتار - قسمت نهم

۸۴

ضریب رفتار - قسمت دهم

۸۵

ضریب رفتار - قسمت یازدهم

۸۶

مثال منحنی ظرفیت - قسمت اول

۸۷

مثال منحنی ظرفیت - قسمت دوم

۸۸

مثال باد و زلزله - قسمت اول

۸۹

مثال باد و زلزله - قسمت دوم

۹۰

مثال باد و زلزله - قسمت سوم

۹۱

رفتار خطی چگونه رفتاری است؟ - قسمت اول

۹۲

رفتار خطی چگونه رفتاری است؟ - قسمت دوم

۹۳

استاتیک و دینامیک - قسمت اول

۹۴

استاتیک و دینامیک - قسمت دوم

۹۵

استاتیک و دینامیک - قسمت سوم

۹۶

استاتیک و دینامیک - قسمت چهارم

۹۷

انواع تحلیل سازه

۹۸

تحلیل استاتیکی خطی - قسمت اول

۹۹

تحلیل استاتیکی خطی - قسمت دوم

۱۰۰

تحلیل دینامیکی طیفی - قسمت اول

۱۰۱

تحلیل دینامیکی طیفی - قسمت دوم

۱۰۲

تحلیل استاتیکی غیر خطی

۱۰۳

تحلیل تاریخچه زمانی

۱۰۴

مقایسه تحلیل‌ها

۱۰۵

طیف طراحی شتاب - قسمت اول

۱۰۶

طیف طراحی شتاب - قسمت دوم

۱۰۷

طیف طراحی شتاب - قسمت سوم

۱۰۸

طیف طراحی شتاب - قسمت چهارم

۱۰۹

رزونانس - قسمت اول

۱۱۰

رزونانس - قسمت دوم

۱۱۱

رزونانس - قسمت سوم

همین حالا شروع کن

با گواهینامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر *برای اخذ مدرک علاوه بر این دوره نیاز به قبولی در دوره طراحی بتن و فولاد است

۳۳۰,۰۰۰
تومان

دوره خودآموز

۱۹۰,۰۰۰
تومان