مدرسه معماری

پکیج‌های تخفیف‌دار

در مدرسه معماری آموزال مهارت های ترسیمی و مدلسازی را بدون محدودیت زمانی و مکانی، در کنار نحوه انجام یک پروژه و پرزانته آن به صورت صفر تا صد یاد بگیر!