منوی آموزال

آموزش vray

هدف دوره فراگیری درست زبان نرم‌افزار وی ری و چگونگی به کارگرفتن آن در فرآیند طراحی و ارائه پروژه‌های معماری‌ است. محتوای آموزشی این دوره به تجربه و از میان خواستهای بازار کار و کارفرماهای گوناگون استخراج شده است.

قیمت دوره: ۳۷۰,۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام:

۰۰
ثانیه
۱۰
دقیقه
۲۱
ساعت
۹
روز

VRay

کدام مهمتر است ؟ برآورد کردن خواست کارفرما؟ یا حل مسئله معماری و پاسخ به سوال پروژه؟ چه چیز سوال پروژه را مطرح می کند؟ کاری که ما در ویری انجام میدهید این است آیا این پروژه اینقدر زیبا هست که آن را بسازم ؟ لازم نیست دروغ بگویید. باید بتوانید ناشناخته های پروژه را بیرون بکشید. زوایای مطلوب پروژه را درک کنید. هدف دوره فراگیری درست زبان پلاگین وی‌ری و چگونگی به کارگرفتن آن در فرآیند طراحی و ارائه پروژه‌های معماری‌ست.

حامد سرحدی

حامد سرحدی

آموزگار

3D artist و Architecture Visualizer. همکاری با استدیوهای معماری بهزاد اتابکی، کیوان صادقی، فضای خاص، زما و بنسار به عنوان طراح و ویژوال آرتیست در پروژه های معماری

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

ما با رویکرد آموزش هنرجو برای ورود به باز کار و ارائه مدرک زیر نظر دانشگاه امیرکبیر سعی در پر کردن خلاء میان دانشگاه، فارغ‌التحصیلان و بازار کار هستیم.از آنجایی که جامعه هدف این دوره آموزشی مشخص و محدود و مختص دانشجویان یا فارغ التحصیلان معماریست، لذا مطالبی برای آموزش انتخاب شده اند که برای آموزش هنرجو بسنده باشند و پاسخگوی نیازهای او در دفاتر معماری... به واقع محتوای آموزشی این دوره به تجربه و از میان خواستهای بازار کار و کارفرماهای گوناگون استخراج شده است.

Introduction

مقدمه ای درباره پرزانته در معماری، آشنایی با V-ray و نحوه فعالسازی و تنظیمات اولیه V-ray

درس‌های این فصل

۱

Install V-ray Plugin

قفل
۲

Why we have to learn Presentation

قفل
۳

Things over the Settings

قفل
۴

Switch to V-ray Platform I

قفل
۵

Switch to V-ray Platform II

قفل
۶

Creating the Cameras

قفل
۷

Camera Settings

قفل
۸

Depth of Field

قفل
۹

V-ray Setting 0: Render Setup (Tab): Global Switches

قفل
۱۰

Testing the Moden and the Scene Composition

قفل

maquette rendering

, Debugging model, maquette rendering

درس‌های این فصل

۱

Maquette Rendering I. Debuging Model: secondary ray bias

قفل
۲

Maquette Rendering II. V-ray Edge Tex Mtl

قفل
۳

Maquette Rendering III. Excluding the glasses

قفل

Vray Sun setting and HDRI

Vray Sun setting and HDRI Creation and color Correction

درس‌های این فصل

۱

V-ray Sun Setting I.

قفل
۲

V-ray Sun Setting II. Examples

قفل
۳

V-ray HDRI I. Creation

قفل
۴

V-ray HDRI II. Edit by Color Correction

قفل

Vray Material Editor

Vray material editor, parameters roll out

درس‌های این فصل

۱

Introduction to V-ray Material Editor

قفل
۲

V-ray Material. Basic Parameters rollout I: Reflect

قفل
۳

V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Refract

قفل
۴

V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Fog

قفل
۵

V-ray Material. Basic Parameters rollout II: Tranclucency & Self-Illumination

قفل
۶

V-ray Material: BRDF rollout

قفل
۷

V-ray Material: Options rollout

قفل
۸

V-ray Material:Maps rollout

قفل

Making Material

Making Material in Vray to Completing the model

درس‌های این فصل

۱

Making Material: Exterior Wood

قفل
۲

Making Material: Mask Concept

قفل
۳

Making Material: V-rayBlendMtl I: Cement Facade

قفل
۴

Making Material: V-rayBlendMtl II: Cement Facade

قفل
۵

Making Material: Exterior Glass

قفل
۶

Making Material: Steel

قفل
۷

Making Material: Punch Plate

قفل
۸

Making Material: Wooden Louvers

قفل
۹

Making Material: Pool

قفل
۱۰

Making Material :V-ray Dirt

قفل
۱۱

Making Material: V-ray 2Sided Mtl

قفل
۱۲

Making Material: V-ray Light Mtl

قفل
۱۳

Making Material: Complete the Model

قفل

Modeling the site

Modeling the site in Vray

درس‌های این فصل

۱

Modeling the Site I: Forest Pack

قفل
۲

Modeling the Site II: Forest Pack: Grass

قفل
۳

Modeling the Site III: Forest Pack: Trees: V-ray Proxy

قفل
۴

Modeling the Site IV: Forest Pack: Excluded Area

قفل
۵

Modeling the Site V: Adding Some Models: Car Paint Mtl

قفل
۶

Modeling the Site VI: Save Material Library as .mat Format

قفل

Vray Exterior Settings

Vray Exterior Settings

درس‌های این فصل

۱

V-ray (Exterior) Setting I: V-ray Frame Buffer

قفل
۲

V-ray (Exterior) Setting II: Render Setup : V-ray (Tab): Frame Buffer

قفل
۳

V-ray (Exterior) Setting III: Render Setup: V-ray (Tab): Image Sampler

قفل
۴

V-ray (Exterior) Setting IV: Render Setup: V-ray (Tab): Image Filter

قفل
۵

V-ray (Exterior) Setting V: Render Setup: V-ray (Tab):Bucket/ Progressive Image Sampler

قفل
۶

How Sampling Works

قفل
۷

V-ray (Exterior) Setting VI: Render Setup: V-ray (Tab): Global DMC

قفل
۸

V-ray (Exterior) Setting VII: Render Setup: V-ray (Tab): Environment

قفل
۹

V-ray (Exterior) Setting VIII: Render Setup: V-ray (Tab): Color Mapping

قفل
۱۰

V-ray (Exterior) Setting IX: Render Setup: V-ray (Tab): Camera I: Types

قفل
۱۱

V-ray (Exterior) Setting X: Render Setup: V-ray (Tab): Camera II: Motion Blur

قفل
۱۲

V-ray (Exterior) Setting XI: Render Setup: V-ray (Tab): Camera II: Depth of Field

قفل
۱۳

V-ray (Exterior) Setting XII: Render Setup: GI (Tab): Global Illumination

قفل
۱۴

V-ray (Exterior) Setting XII: Render Setup: GI (Tab): Irradiance Map I

قفل
۱۵

V-ray (Exterior) Setting XIV: Render Setup: GI (Tab): Irradiance Map II

قفل
۱۶

V-ray (Exterior) Setting XV: Render Setup: GI (Tab): Brute Force

قفل
۱۷

V-ray (Exterior) Setting XVI: Render Setup: GI (Tab): Photon Map

قفل
۱۸

V-ray (Exterior) Setting XVII: Render Setup: GI (Tab): Light Cash

قفل
۱۹

V-ray (Exterior) Setting XVII: Render Setup: GI (Tab): Caustic

قفل
۲۰

V-ray Setting XVIII: Render Setup: Setting (Tab): Default Displacement

قفل
۲۱

V-ray Setting XIX: Render Setup: Setting (Tab): System

قفل
۲۲

V-ray Setting XX: Render Setup: Render Elements (Tab)

قفل

Night vision render

Night vision render in Vray

درس‌های این فصل

۱

How to Export and Use Rendered Image and its Renders Elements

قفل
۲

Night Vision

قفل
۳

Post Production of Night Vision Render

قفل

Vray Interior Rendering

Vray Interior Rendering

درس‌های این فصل

۱

Interior Rendering I: Pose Camera and Modeling the Scene

قفل
۲

Interior Rendering II: Daylight and Materials

قفل
۳

Interior Rendering III: Decorating the Scene

قفل
۴

Interior Rendering: Lighting the Scene I: V-ray Light

قفل
۵

Interior Rendering: Lighting the Scene II: Hidden Lights

قفل
۶

Interior Rendering: Lighting the Scene III: V-ray IES Light

قفل
۷

Interior Rendering: Lighting the Scene IV: Complete the Scene

قفل
۸

Interior Rendering: V-ray Fur

قفل

Vray Final Project

پروژه نهایی دوره Vray

درس‌های این فصل

۱

آموزش vray (Vray-final project)

قفل

همین حالا شروع کن

آموزش پلاگین Vray

۳۷۰,۰۰۰
تومان

با گواهینامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آموزش پلاگین Vray

۲۷۰,۰۰۰
تومان

خودآموز