منوی آموزال

آموزش اسکچ آپ

اسکچاپ نرم افزاری است با محیط گرافیکی قابل درک، آسان و کاربردی برای طراحی و مدل سازی

قیمت دوره: ۲۳۰,۰۰۰ تومان

۰۰
ثانیه
۳۲
دقیقه
۷
ساعت
۹
روز

نرم افزار اسکچاپ

اسکچاپ نرم افزاری است با محیط گرافیکی قابل درک و آسان و کاربردی برای طراحی. با استفاده از نرم افزار اسکچاپ می توان بسیاری از ایده های مورد نظر خود در طراحی را به انجام برسانید. همچنین الگوهای ترسیم شده در نرم افزارهایی همچون اتوکد را در محیط اسکچاپ مدلسازی کنید. سادگی و حجم پایین در اسکچاپ از مهمترین ویژگی های نرم افزار می باشد . و شما می توانید به سادگی به یادگیری آن بپردازید.

مهدی دارابی
مهدی دارابی

آموزگار

طراح و ناظر پروژه های ساختمانی با سابقه همکاری با شرکت های آشیانه هنر، میشو، فارس تکنولوژی، ماهیار، و کارگاه ساختمانی آریا پارک.

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

شروع به کار با اسکچاپ، استفاده از ابزارها، آشنایی با دستورات و مدلسازی با نرم افزار

n

فصل ۱ اسکچ آپ

عناوین فصل

درس‌های این فصل
۱

آشنایی با محیط اسکچاپ و آماده سازی آن برای ترسیم موضوعات

۲

آشنایی با ابزارها – ابزار Select , Eraser, Line

۳

ایجاد حجم در اسکچاپ و کار با ابزار push

۴

آشنایی با دستور Circle , rectangle

۵

مرور ابزارهای جلسه قبل و آشنایی با ابزارهای جدید move و copy

فصل ۲ اسکچ آپ

عناوین فصل

درس‌های این فصل
۱

اتصال و دسته بندی احجام در اسکچاپ

۲

مرورجلسه ششم و ادیت احجام دسته بندی شده و کار با دستور Component

۳

ترسیم پنجره و دسته بندی آنها با کمک دستور های component ، Group ، آشنایی با دستور Arc

۴

ادامه کار با دستور Arc , آشنایی با دستور Rotate

۵

آشنایی با دستور Scale, mirror, offset و Tape measure

۶

یادآوری ابزارها به همراه یک تمرین و آماده سازی محیط اسکچاپ با Styles مورد نظر کاربر

۷

آشنایی با دستورات چرخشی در محیط اسکچاپ و Zoom

فصل ۳ اسکچ آپ

عناوین فصل

درس‌های این فصل
۱

متریال و تنظیمات آن

۲

ادامه ساخت متریال و تنظیمات آن، آشنایی با دستور Follow me و نحوه ترسیم نیم کره و کره

۳

آشنایی با قابلیت های Eraser ، متریال دهی به سطوح کره و ادیت آنها

۴

Scale کردن Object ها در محیط اسکچاپ توسط دستور Tape

۵

تنظیمات اسکچاپ برای گرفتن Save از محیط کار – تنظیمات اسکچاپ برای محیط کار ترسیم موضوع (حجم) – تنظیم ...

فصل ۴ اسکچ آپ

عناوین فصل

درس‌های این فصل
۱

تنظیمات Shadows و نحوه کار با آن

۲

کار با Section و View

۳

آشنایی با Position camera - Walk - Look around – section plane ، کار با Scenes

۴

بررسی دستورات قبل و نکاتی مربوط به آنها

۵

آشنایی با اندازه گذاری و نوشتن متن، تنظیمات مربوط به این دستورها

۶

تایپ سه بعدی متن در اسکچاپ و تنظیمات آن، نوشتن متون بر روی سطوح کروی

۷

آشنایی با نوار ابزار Sandbox

۸

Import, Exportو نحوه ترسیم حجم دادن به پلان ها

۹

تبدیل پلان به حجم

فصل ۵ اسکچ آپ

عناوین فصل

درس‌های این فصل
۱

مبلمان کردن در اسکچاپ توسط Component ، نحوه گرفتن Object از 3Dwarehouse

۲

خروجی گرفتن برای نرم افزار 3Dmax

۳

029

۴

030

۵

031

۶

032

۷

033

۸

آموزش اسکچاپ ( تمرین شماره 1)

۹

آموزش اسکچاپ ( تمرین نهایی)

همین حالا شروع کن

آموزش اسکچ آپ

۲۳۰,۰۰۰
تومان

با گواهینامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آموزش اسکچ آپ

۱۱۰,۰۰۰
تومان

خودآموز