منوی آموزال

آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی ICC - ترم دوم

آموزش مکالمه مقدماتی برای زبان آموزان، دوره دوم از پنج دوره یادگیری مکالمه انگلیسی

مهلت ثبت نام
۰۰
ثانیه
۲۱
دقیقه
۲۲
ساعت
۱
روز

نمایش معرفی دوره

درباره دوره مکالمه زبان انگلیسی - ترم دوم

این دوره دومین دوره از پنجمین دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی است و در آن مکالمه در فروشگاه و خرید، توصیف چهره و ظاهر، آدرس دهی و گرفتن آدرس، مشاغل، ویژگی های شخصیتی و بیماری ها و افعال آینده و گذشته ساده آموزش داده شده است.

از بهترین ها یاد بگیر

علی اصلانی
علی اصلانی

آموزگار

علی اصلانی مدرس زبان انگلیسی با 19 سال سابقه و مبدع دوره مکالمه فشرده ICC در سال 2008

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

Shopping, Describing appearance, Can &Should, Personality Traits, Be going to, Health Problems, Was & were, Simple Past.

.

جلسه ۱۱: Shopping

.

درس‌های این فصل
۱

1 - shopping

۲

2 - shopping

۳

3 - shopping

۴

4 - shopping

جلسه ۱۲: Describing appearance

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Describing appearance

۲

2 - Describing appearance

۳

3 - Describing appearance

جلسه ۱۳: Asking for Directions

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Asking for directions

۲

2 - Asking for directions

۳

3 - Asking for directions

۴

4 - Asking for directions

جلسه ۱۴: Jobs

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Jobs

۲

2 - Jobs

۳

3 - Jobs

۴

4 - Jobs

جلسه ۱۵: Can & Should

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Can & should

۲

2 - Can & should

۳

3 - Can & should

۴

Vocabulary and Practice S15

جلسه ۱۶: Personality Traits

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Personality traits

۲

2 - Personality traits

۳

3 - Personality traits

۴

4 - Personality traits

جلسه ۱۷: Be Going To

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Be going to

۲

2 - Be going to

۳

3 - Be going to

جلسه ۱۸: Health Problems

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Health problems

۲

2 - Health problems

۳

3 - Health problems

جلسه ۱۹: Was & Were

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Was & Were

۲

2 - Was & Were

۳

3 - Was & Were

جلسه ۲۰: Simple Past

.

درس‌های این فصل
۱

1 - Simple past

۲

2 - Simple past

۳

3 - Simple past

۴

4 - Simple past

۵

Vocabulary and Practice S20

کتاب

پیشنیازهای دوره:

برای گذراندن آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی ICC - ترم دوم ابتدا باید به درسهای آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی ICC - ترم اول تسلط پیدا کنید.

همین حالا شروع کن

دوره مکالمه زبان انگلیسی ICC - ترم دوم

۳۵۰,۰۰۰
تومان