منوی آموزال

آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی ICC - ترم اول

آموزش مکالمه مقدماتی برای زبان آموزان مبتدی، دوره اول از 5 دوره یادگیری مکالمه انگلیسی

مهلت ثبت نام
۰۰
ثانیه
۵۸
دقیقه
۳
ساعت
۶
روز

نمایش معرفی دوره

درباره دوره مکالمه زبان انگلیسی

این دوره اولین دوره از 5 دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی است و در آن نحوه احوالپرسی، نحوه پرسش سوال، اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، افعال حال ساده و استمراری و نحوه استفاده از آن ها در مکالمه انگلیسی آموزش داده شده است.

از بهترین ها یاد بگیر

علی اصلانی
علی اصلانی

آموزگار

علی اصلانی مدرس زبان انگلیسی با 19 سال سابقه و مبدع دوره مکالمه فشرده ICC در سال 2008

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

Greetings, Wh-question words, Countable and uncountable nouns, Imperative sentences, Modal verbs (shall, could), Present continuous and simple present tense

.

جلسه ۱: Greetings

.

درس‌های این فصل
۱

Greetings-1

۲

Greetings-2

۳

Greetings-3

جلسه ۲: Wh-question words

.

درس‌های این فصل
۱

Wh-question words - 1

۲

Wh-question words - 2

۳

Wh-question words - 3

جلسه ۳: Countable nouns

.

درس‌های این فصل
۱

Countable nouns - 1

۲

Countable nouns - 2

۳

Countable nouns - 3

۴

Countable nouns - 4

جلسه ۴: Uncountable nouns and imperative sentences

.

درس‌های این فصل
۱

Uncountable nouns and imperative sentences - 1

۲

Uncountable nouns and imperative sentences - 2

۳

Uncountable nouns and imperative sentences - 3

جلسه ۵: Shall & Let's & Could

.

درس‌های این فصل
۱

Shall & Let's & Could - 1

۲

Shall & Let's & Could - 2

۳

Shall & Let's & Could - 3

۴

Shall & Let's & Could - 4

جلسه ۶: Wh question words + Shall & Would like

.

درس‌های این فصل
۱

Wh question words + Shall & Would like - 1

۲

Wh question words + Shall & Would like - 2

۳

Wh question words + Shall & Would like - 3

۴

Wh question words + Shall & Would like - 4

جلسه ۷: Present Continuous

.

درس‌های این فصل
۱

Present Continuous - 1

۲

Present Continuous - 2

۳

Present Continuous - 3

۴

Present Continuous - 4

جلسه ۸: Present Continuous + An introduction to simple present

.

درس‌های این فصل
۱

Present Continuous + An introduction to simple present - 1

۲

Present Continuous + An introduction to simple present - 2

۳

Present Continuous + An introduction to simple present - 3

۴

Present Continuous + An introduction to simple present - 4

جلسه ۹: Simple present + Frequency adverbs

.

درس‌های این فصل
۱

Simple present + Frequency adverbs - 1

۲

Simple present + Frequency adverbs - 2

۳

Simple present + Frequency adverbs - 3

جلسه ۱۰: Simple present + How often

.

درس‌های این فصل
۱

Simple present + How often - 1

۲

Simple present + How often - 2

۳

Simple present + How often - 3

۴

Simple present + How often - 4

۵

Vocabulary and Practice S10

همین حالا شروع کن

دوره مکالمه زبان انگلیسی ICC - ترم اول

۳۲۰,۰۰۰
تومان

.