منوی آموزال

آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی ICC - ترم اول

دوره Intensive conversation course) ICC) آموزال، شامل آموزش فشرده مکالمه انگلیسی انحصاری است که در این دوره با تمرکز بر روی ساختار های صحیح و تلفظ درست در زبان انگلیسی، پس از پنجاه جلسه تسلط لازم را بدست می آورید.

قیمت دوره: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام:

۰۰
ثانیه
۱۹
دقیقه
۳
ساعت
۱۰
روز

درباره دوره مکالمه زبان انگلیسی ICC - ترم اول

این دوره اولین دوره از 5 دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی است و در آن نحوه احوالپرسی، نحوه پرسش سوال، اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، افعال حال ساده و استمراری و نحوه استفاده از آن ها در مکالمه انگلیسی آموزش داده شده است.

علی اصلانی

علی اصلانی

آموزگار

علی اصلانی مدرس زبان انگلیسی با 19 سال سابقه و مبدع دوره مکالمه فشرده ICC در سال 2008

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

Greetings, Wh-question words, Countable and uncountable nouns, Imperative sentences, Modal verbs (shall, could), Present continuous and simple present tense

آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی ICC - ترم اول

جلسه ۱: Greetings

.

درس‌های این فصل

۱

Greetings-1

قفل
۲

Greetings-2

قفل
۳

Greetings-3

قفل

جلسه ۲: Wh-question words

.

درس‌های این فصل

۱

Wh-question words - 1

قفل
۲

Wh-question words - 2

قفل
۳

Wh-question words - 3

قفل

جلسه ۳: Countable nouns

.

درس‌های این فصل

۱

Countable nouns - 1

قفل
۲

Countable nouns - 2

قفل
۳

Countable nouns - 3

قفل
۴

Countable nouns - 4

قفل

جلسه ۴: Uncountable nouns and imperative sentences

.

درس‌های این فصل

۱

Uncountable nouns and imperative sentences - 1

قفل
۲

Uncountable nouns and imperative sentences - 2

قفل
۳

Uncountable nouns and imperative sentences - 3

قفل

جلسه ۵: Shall & Let's & Could

.

درس‌های این فصل

۱

Shall & Let's & Could - 1

قفل
۲

Shall & Let's & Could - 2

قفل
۳

Shall & Let's & Could - 3

قفل
۴

Shall & Let's & Could - 4

قفل

جلسه ۶: Wh question words + Shall & Would like

.

درس‌های این فصل

۱

Wh question words + Shall & Would like - 1

قفل
۲

Wh question words + Shall & Would like - 2

قفل
۳

Wh question words + Shall & Would like - 3

قفل
۴

Wh question words + Shall & Would like - 4

قفل

جلسه ۷: Present Continuous

.

درس‌های این فصل

۱

Present Continuous - 1

قفل
۲

Present Continuous - 2

قفل
۳

Present Continuous - 3

قفل
۴

Present Continuous - 4

قفل

جلسه ۸: Present Continuous + An introduction to simple present

.

درس‌های این فصل

۱

Present Continuous + An introduction to simple present - 1

قفل
۲

Present Continuous + An introduction to simple present - 2

قفل
۳

Present Continuous + An introduction to simple present - 3

قفل
۴

Present Continuous + An introduction to simple present - 4

قفل

جلسه ۹: Simple present + Frequency adverbs

.

درس‌های این فصل

۱

Simple present + Frequency adverbs - 1

قفل
۲

Simple present + Frequency adverbs - 2

قفل
۳

Simple present + Frequency adverbs - 3

قفل

جلسه ۱۰: Simple present + How often

.

درس‌های این فصل

۱

Simple present + How often - 1

قفل
۲

Simple present + How often - 2

قفل
۳

Simple present + How often - 3

قفل
۴

Simple present + How often - 4

قفل
۵

Vocabulary and Practice S10

قفل

همین حالا شروع کن

آموزش مکالمه زبان انگلیسی ICC

(ترم اول)

۴۵۰,۰۰۰
تومان

.خودآموز