منوی آموزال

آموزش تحقیقات بازار

این دوره به کارآموز کمک می کند تا یک مساله در کسب و کار را با استانداردهای تحقیقات بازار تبدیل به صورت مساله پژوهشی کند و داده های متناسب با آن را جمع آوری و تحلیل کند تا بتواند در تصمیم گیری های روزانه هوشمندانه تر عمل کند.

قیمت دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان

۰۰
ثانیه
۷
دقیقه
۸
ساعت
۹
روز

درباره دوره

در این دوره به چهار مرحله اصلی در هر پژوهش می پردازیم. گام اول در رابطه با طراحی پژوهش و اصول طراحی پژوهش های کیفی و کمی است. بعد از آن در گام دوم به سراغ نمونه گیری و تفاوت های نمونه گیری در پژوهش های کمی و کیفی رفته ایم. در گام سوم به تحلیل داده ها می پردازیم. این تحلیل ها با استفاده از نظریه زمینه ای در پژوهش های کیفی و اکسل برای تحلیل های توصیفی و استنباطی انجام خواهد گرفت. در گام آخر هم به اصول گزارش دهی و ارایه نتایج به تصمیم گیران پرداخته می‌شود.

سینا شفیع زاده
سینا شفیع زاده

آموزگار

هم بنیان گذار نظربازار (بستر آنلاین تحقیقات بازار در ایران) که در مدت سه سال بیش از ۱۵۰ پروژه کمی و کیفی را برای کسب و کارهای داخلی و خارجی انجام داده است.

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

به طور کلی در این دوره طراحی پژوهش های کمی و کیفی و نحوه جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها و ارائه گزارش بیان شده است. در توضیحات هر فصل موارد ذکر شده در فصل آورده شده است.

n

تحقیق کیفی

در این فصل به موارد زیر پرداخته می شود: - مقدمه و توضیح دوره - اصول طراحی پژوهش کیفی - نمونه‌گیری در پژوهش کیفی - روش تحلیل در پژوهش کیفی

درس‌های این فصل
۱

مقدمه

۲

اطلاعات آماری مورد نیاز دوره

۳

فلسقه تحقیقات بازار

۴

مراحل پژوهش

۵

موارد کاربردی تحقیقات بازار - بخش 1

۶

موارد کاربردی تحقیقات بازار - بخش 2

۷

ابزارهای مورد استفاده

۸

تفاوت کمی و کیفی

۹

طراحی، جمع آوری داده و تحلیل کیفی

۱۰

نمونه پژوهش کیفی

۱۱

نمونه پژوهش کیفی- نظریه زمینه ای

۱۲

منابع بیشتر فصل 2

۱۳

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 1)

۱۴

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 2)

تحقیقات کمی

مواردی که در این فصل توضیح داده شده است: - اصول طراحی پژوهش کمی - نمونه‌گیری در پژوهش کمی - روش تحلیل در پژوهش کمی

درس‌های این فصل
۱

طراحی پژوهش کمی 1

۲

طراحی پژوهش کمی 2

۳

نمونه‌گیری در داده‌های کمی

۴

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 3)

پیش‌پردازش داده ها

موارد توضیح داده شده در این فصل: - شناخت داده‌های مختلف - همگن‌سازی داده‌ها - مواجهه با داده‌های نویزی - مواجهه با داده‌های گمشده

درس‌های این فصل
۱

پیش پردازش داده‌ها

۲

پیش پردازش داده‌ها- بخش 2

۳

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 4)

۴

حل تمرین فصل 4

تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی

در این فصل به موارد زیر پرداخت خواهد شد: - کار با جدول تقاطعی - اصول مصورسازی داده‌ها - آمار مقدماتی و کاربردی - انتخاب آزمون آماری مناسب - تحلیل آزمون‌های آماری

درس‌های این فصل
۱

ساخت data frame

۲

اعمال کردن شرط

۳

فرمول نویسی

۴

رسم نمودار

۵

ساخت Pivot Table

۶

آمار استنباطی

۷

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 5)

۸

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 6)

۹

حل تمرین فصل 5 و 6

داده‌نگاری و تهیه گزارش

در این فصل می پردازیم به: - اصول ساختاری گزارش - مبانی روان‌شناسی داده‌نگاری - داستان‌سرایی داده‌محور

درس‌های این فصل
۱

داده نگاری

۲

ساخت گزارش استاندارد

۳

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 7)

پروژه نهایی دوره تحقیقات بازار

در این بخش توضیحات مربوط به پروژه نهایی دوره و بارگزاری آن وجود دارد.

درس‌های این فصل
۱

پروژه نهایی دوره تحقیقات بازار

همین حالا شروع کن

با مدرک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۹۰,۰۰۰
تومان

دوره خودآموز

۲۹۰,۰۰۰
تومان