منوی آموزال

آموزش تحقیقات بازار

این دوره به کارآموز کمک می کند تا یک مساله در کسب و کار را با استانداردهای تحقیقات بازار تبدیل به صورت مساله پژوهشی کند و داده های متناسب با آن را جمع آوری و تحلیل کند تا بتواند در تصمیم گیری های روزانه هوشمندانه تر عمل کند.

قیمت دوره: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام:

۰۰
ثانیه
۱۰
دقیقه
۳
ساعت
۱۰
روز

درباره دوره

در این دوره به چهار مرحله اصلی در هر پژوهش می پردازیم. گام اول در رابطه با طراحی پژوهش و اصول طراحی پژوهش های کیفی و کمی است. بعد از آن در گام دوم به سراغ نمونه گیری و تفاوت های نمونه گیری در پژوهش های کمی و کیفی رفته ایم. در گام سوم به تحلیل داده ها می پردازیم. این تحلیل ها با استفاده از نظریه زمینه ای در پژوهش های کیفی و اکسل برای تحلیل های توصیفی و استنباطی انجام خواهد گرفت. در گام آخر هم به اصول گزارش دهی و ارایه نتایج به تصمیم گیران پرداخته می‌شود.

سینا شفیع زاده

سینا شفیع زاده

آموزگار

هم بنیان گذار نظربازار (بستر آنلاین تحقیقات بازار در ایران) که در مدت سه سال بیش از ۱۵۰ پروژه کمی و کیفی را برای کسب و کارهای داخلی و خارجی انجام داده است.

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

به طور کلی در این دوره طراحی پژوهش های کمی و کیفی و نحوه جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها و ارائه گزارش بیان شده است. در توضیحات هر فصل موارد ذکر شده در فصل آورده شده است.

تحقیق کیفی

در این فصل به موارد زیر پرداخته می شود: - مقدمه و توضیح دوره - اصول طراحی پژوهش کیفی - نمونه‌گیری در پژوهش کیفی - روش تحلیل در پژوهش کیفی

درس‌های این فصل

۱

مقدمه

قفل
۲

اطلاعات آماری مورد نیاز دوره

قفل
۳

فلسقه تحقیقات بازار

قفل
۴

مراحل پژوهش

قفل
۵

موارد کاربردی تحقیقات بازار - بخش 1

قفل
۶

موارد کاربردی تحقیقات بازار - بخش 2

قفل
۷

ابزارهای مورد استفاده

قفل
۸

تفاوت کمی و کیفی

قفل
۹

طراحی، جمع آوری داده و تحلیل کیفی

قفل
۱۰

نمونه پژوهش کیفی

قفل
۱۱

نمونه پژوهش کیفی- نظریه زمینه ای

قفل
۱۲

منابع بیشتر فصل 2

قفل
۱۳

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 1)

قفل
۱۴

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 2)

قفل

تحقیقات کمی

مواردی که در این فصل توضیح داده شده است: - اصول طراحی پژوهش کمی - نمونه‌گیری در پژوهش کمی - روش تحلیل در پژوهش کمی

درس‌های این فصل

۱

طراحی پژوهش کمی 1

قفل
۲

طراحی پژوهش کمی 2

قفل
۳

نمونه‌گیری در داده‌های کمی

قفل
۴

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 3)

قفل

پیش‌پردازش داده ها

موارد توضیح داده شده در این فصل: - شناخت داده‌های مختلف - همگن‌سازی داده‌ها - مواجهه با داده‌های نویزی - مواجهه با داده‌های گمشده

درس‌های این فصل

۱

پیش پردازش داده‌ها

قفل
۲

پیش پردازش داده‌ها- بخش 2

قفل
۳

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 4)

قفل
۴

حل تمرین فصل 4

قفل

تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی

در این فصل به موارد زیر پرداخت خواهد شد: - کار با جدول تقاطعی - اصول مصورسازی داده‌ها - آمار مقدماتی و کاربردی - انتخاب آزمون آماری مناسب - تحلیل آزمون‌های آماری

درس‌های این فصل

۱

ساخت data frame

قفل
۲

اعمال کردن شرط

قفل
۳

فرمول نویسی

قفل
۴

رسم نمودار

قفل
۵

ساخت Pivot Table

قفل
۶

آمار استنباطی

قفل
۷

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 5)

قفل
۸

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 6)

قفل
۹

حل تمرین فصل 5 و 6

قفل

داده‌نگاری و تهیه گزارش

در این فصل می پردازیم به: - اصول ساختاری گزارش - مبانی روان‌شناسی داده‌نگاری - داستان‌سرایی داده‌محور

درس‌های این فصل

۱

داده نگاری

قفل
۲

ساخت گزارش استاندارد

قفل
۳

تحقیقات بازار ( تمرین فصل 7)

قفل

پروژه نهایی دوره تحقیقات بازار

در این بخش توضیحات مربوط به پروژه نهایی دوره و بارگزاری آن وجود دارد.

درس‌های این فصل

۱

پروژه نهایی دوره تحقیقات بازار

قفل

همین حالا شروع کن

با مدرک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۵۰,۰۰۰
تومان

دوره خودآموز

۳۵۰,۰۰۰
تومان