منوی آموزال

آموزش گرس هاپر

Grasshopper بستری برای برنامه نویسی بصری است که امکان استفاده از تفکر الگوریتمی و قابلیت‌های موجود در زبان‌های برنامه نویسی را برای افرادی که تسلطی بر کد نویسی با زبان‌های برنامه نویسی ندارند به ارمغان می‌آورد.

قیمت دوره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام:

۰۰
ثانیه
۵۳
دقیقه
۰۰
ساعت
۱۰
روز

درباره گرسهاپر؟

امروزه با توسعه‌ی قابلیت های رایانه‌های شخصی استفاده از قدرت محاسبه و تحلیل داده‌ها در فرآیند طراحی، بخش جدایی ناپذیر معماری نوین شده است. نرم افزارها و افزونه‌های متعددی به منظور پیشبرد اهداف معمارانه و با ایده‌ی افزایش سطح دخالت رایانه‌ها در فرآیند طراحی و ساخت به بازار عرضه شده‌اند، اما انقلاب این جریان را می‌توان با انتشار اولین نسخه‌ی افزونه‌ی گرسهاپر برای نرم‌افزار راینو در ارتباط تنگاتنگ دانست. گرسهاپر بستری برای برنامه نویسی بصری است که امکان استفاده از تفکر الگوریتمی و قابلیت‌های موجود در زبان‌های برنامه نویسی را برای افرادی که تسلطی بر کد نویسی با زبان‌های برنامه نویسی ندارند به ارمغان می‌آورد. به این معنی که با استفاده از کامپوننت‌های از پیش نوشته شده، امکان خلق یک الگوریتم را برای کاربر به ارمغان می‌آورد. پر تکرارترین موضوع برای کاربران این افزونه، امکان طراحی پارامتریک است که با حل چالش‌های یک موضوع می‌توان با تغییر پارامترهای عموما فیزیکی درگیر در طراحی، نتایج متفاوتی را با رعایت گام‌های موجود در فرآیند طراحی تولید نمود.

سید علی درازگیسو

سید علی درازگیسو

آموزگار

کارشناس معماری دانشگاه تهران وکارشناس ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس. ﻣــﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘــﺮوژهﻫــﺎي ﺑﻬﯿﻨــﻪ‌‌ﺳــﺎزي اﻧــﺮژي، ﺳــﺎزه اي، ﺧﻮدﮐــﺎر ﺳــﺎزي ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده، راه اﻧﺪازي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﯽاف آرﺳﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ي دﯾﮕﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺘﺎل ﺳﺎﺧﺖ. ﻋ ...

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

اما در این دوره (گرسهاپر مقدماتی) پس از آشنایی با بستر این افزونه و حوزه‌های کاربردی آن، با رویکردی تمرین محور به دنبال طی پروسه‌ی آموزش و تسلط هستیم. آشنایی با تفکر الگوریتمیک و انجام پروژه‌های متنوع و کاربردی در کنار امکان تماشای چند باره‌ی هر موضوع و همچنین برقراری ارتباط و پرسیدن سوال از مدرس دوره از جمله امکاناتی است که تنها در دوره‌های آموزش آنلاین، به صورت توامان امکان پذیر است.

مقدمه ای بر گرس هاپر، امکانات و استفاده در صنعت

مقدمات گرسهاپر، استفاده در صنعت و امکانات آن

درس‌های این فصل

۱

Intro 1

قفل
۲

Intro 2

قفل
۳

Intro 3

قفل
۴

Intro 4

قفل
۵

Intro 5

قفل
۶

Intro 6

قفل

ترسیم ها و grasshopper logic

ترسیم ها و grasshopper logic

درس‌های این فصل

۱

Point

قفل
۲

Circle

قفل
۳

Line

قفل
۴

Grasshopper Logic

قفل
۵

Seri

قفل
۶

Attractor Point

قفل
۷

تمرین

قفل

Graph Mapper, Basic math,Voronoi,Multi point attractor

Graph Mapper, Basic math,Voronoi,Multi point attractor

درس‌های این فصل

۱

Ordering

قفل
۲

Formulate

قفل
۳

Graph Mapper

قفل
۴

Basic Maths

قفل
۵

Voronoi Part1

قفل
۶

Voronoi Part2

قفل
۷

Multi-point Attractor Part1

قفل
۸

Multi-point Attractor Part2

قفل

List

List

درس‌های این فصل

۱

List Part1

قفل
۲

List Part2

قفل
۳

List Part3

قفل
۴

List Part4

قفل
۵

List Part5

قفل

Tree Drawing

Tree Drawing

درس‌های این فصل

۱

preview

قفل
۲

Tree Drawing Part1

قفل
۳

Tree Drawing Part2

قفل
۴

Tree Drawing Part3

قفل

Dome,Field,Image Sampler

Dome,Field,Image Sampler

درس‌های این فصل

۱

Field

قفل
۲

Dome Part1

قفل
۳

Dome Part2

قفل
۴

Dome Part3

قفل
۵

Image Sampler

قفل

Weave, Curve

Weave, Curve

درس‌های این فصل

۱

Curve Practice Part1

قفل
۲

Weave Part1

قفل
۳

Weave Part2

قفل
۴

Curve Part1

قفل
۵

Curve Part2

قفل
۶

Curve Part3

قفل
۷

Curve Part4

قفل
۸

Curve Part5

قفل

Tesselation

Tesselation

درس‌های این فصل

۱

Tesselation Part1

قفل
۲

Tesselation Part2

قفل
۳

Tesselation Part3

قفل
۴

Tesselation Part4

قفل
۵

Tesselation Part5

قفل
۶

Duplicate Data

قفل

Waffle

Waffle

درس‌های این فصل

۱

Waffle 1

قفل
۲

Waffle 2

قفل
۳

Waffle 3

قفل

Fabrication Tesslation

Fabrication Tesslation

درس‌های این فصل

۱

Fabrication Tesslation p1

قفل
۲

Fabrication Tesslation p2

قفل
۳

Fabrication Tesslation p3

قفل
۴

Fabrication Tesslation p4

قفل
۵

تمرین 2

قفل

Optimization

Optimization

درس‌های این فصل

۱

Optimization Part 1

قفل
۲

Optimization Part 2

قفل
۳

Optimization Part 3

قفل

پروژه نهایی گرسهاپر

.

درس‌های این فصل

۱

پروژه نهایی grasshaper

قفل

همین حالا شروع کن

آموزش گرس هاپر

۴۰۰,۰۰۰
تومان

با گواهینامه دانشگاه امیرکبیر

آموزش گرس هاپر

۳۰۰,۰۰۰
تومان

خودآموز